Phương thức và chính sách bảo mật thanh toán

Hiện tại The Curator có 3 phương thức thanh toán đơn hàng:

Thanh toán COD: Khách hàng trả tiện mặt khi nhận được hàng từ đơn vị vận chuyển
Chuyển khoản qua ngân hàng: Khách hàng chuyển tiền qua số tài khoản ngân hàng được CSKH liên hệ và hướng dẫn.
Thanh toán qua Momo: Thanh toán trực tiếp trên website bán hàng qua ứng dụng Momo.
Hệ thống thanh toán của The Curator được cung cấp bởi đối tác cổng thanh toán đã được cấp phép hoạt động hợp pháp tại Việt Nam. Theo đó, các tiêu chuẩn bảo mật thanh toán tại quatang.giaodiendep.com đảm bảo tuân thủ theo các tiêu chuẩn bảo mật ngành.

– Chính sách giao dịch thanh toán bằng ứng dụng Momo đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật của các Đối Tác Cổng Thanh Toán:

• Thông tin tài chính của Khách hàng sẽ được bảo vệ trong suốt quá trình giao dịch bằng giao thức SSL (Secure Sockets Layer).

– Chính sách bảo mật giao dịch trong thanh toán của quatang.giaodiendep.com áp dụng với Khách hàng:

• The Curator không trực tiếp lưu trữ thông tin thanh toán khách hàng. Việc bảo mật thông tin thanh toán Khách hàng được thực hiện bởi Đối Tác Cổng Thanh Toán đã được cấp phép.

• Đối với chuyển khoản qua ngân hàng: The Curator chỉ lưu trữ mã đơn hàng, mã giao dịch và tên ngân hàng.